Hírek, cikkek

Golden Visa

Számos ország kínál bizonyos feltételek vállalása mellett vízumot, illetve tartózkodási engedélyt a tehetős EU-n kívüli befektetőknek. Ezt sok helyen csak „golden visa”, avagy „aranyvízum” megnevezéssel illetik, mivel bizonyos befektetések esetén gyors lehetőséget nyújt az adott országban való tartózkodásra. A befektetőkért folytatott versenybe Magyarország is beszállt azzal, hogy 2024 januárjától új vízum és tartózkodási engedély kategóriát nyitott meg az EU-n kívüli állampolgárok részére.

A vendégbefektetői vízum száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra és többszöri beutazásra, a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosít Magyarország területén.

Kik kaphatnak vendégbefektetői vízumot?

a.) Akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik

b.) Teljesítette az alábbiakat:

 • rendelkezik érvényes úti okmánnyal,
 • rendelkezik a vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedéllyel
 • igazolja beutazása és tartózkodása célját
 • tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,
 • az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,
 • nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét,
 • nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt. (SIS figyelmeztető jelzés: Valamely schengeni állam által nincs kitiltva vagy beutazása, vagy tartózkodás nincs megtiltva

Időtartam: Legfeljebb két év.

c.) Aki úgy nyilatkozik, hogy az alábbi befektetések egyikével rendelkezik vagy tervez rendelkezik és igazolja, hogy ezen befektetések valamelyikének megfelelő, törvényes eredetű összeggel rendelkezik, amelynek Magyarország területén rendelkezésre állónak vagy átutalhatónak kell lennie és vállalja a befektetés megvalósítását Magyarország területére történő belépéstől számított 3 hónapon belül.

Mily befektetési típusokat fogadnak el? 

 • Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250,000 euró összegű befektetési jegy megszerzése.
 • Legalább 500,000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban tulajdoni illetőség megszerzése
 • Legalább 1,000,000 euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

Az ingatlanalap típusú befektetés részletszabályai 

a.) legalább öt évig a befektetési jegyet meg kell tartania a befektetőnek

b.) a befektetési jegynek olyannak kell lennie, melynek nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki és az ingatlan-alapkezelője legalább egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

Lakóingatlan vásárlása

a.) A lakóingatlan megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba

b.) Lakóingatlan öt évig kizárólag a harmadik országbeli állampolgár tulajdonában vagy a harmadik országbeli állampolgár és házastársa vagy gyermeke tulajdonában lehet. 

Vendégbefektetői tartózkodási engedély

 1. Ilyen típusú tartózkodási engedéllyel a befektető egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaság ügyvezetőjeként tevékenykedhet. Valamint befektető illetve házastársa/gyermeke korlátozás nélkül vállalhat munkát. 
 2. Vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kaphat, aki:

a.) rendelkezik érvényes úti okmánnyal

b.) rendelkezik a vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedéllyel,

 1. c) igazolja beutazása és tartózkodása célját,
 2. d) Magyarország területén rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel

e.) nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt,

f.) nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.(SIS jelzés alatt az a személy áll, aki valamely schengeni államban beutazási tilalom alatt áll vagy kiutasították. 

g.) rendelkezik érvényes vendégbefektetői vízummal.

Vendégbefektetői vízummal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

1. Vendégbefektetői vízum kiadására irányuló eljárás díja

110 EUR

2. Vendégbefektetői vízum kiadása iránti kérelem elutasítása, illetve vendégbefektetői vízum visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja

160 EUR

3. Vendégbefektetői vízum kiállítására irányuló eljárás díja a vízum pótlása iránti külképviseleti kérelem esetén

90 EUR

Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

 1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló eljárásdíja 110EUR

Fenti díjak nem tartalmazzák vendégbefektetői vízummal és tartózkodási engedéllyel kapcsolatos ügyvédi munkadíjat. 

A vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességi ideje: legfeljebb tíz év, amely legfeljebb tíz évvel hosszabbítható meg.

Külföldi ügyfeleinknek, jogi csapatunk segít a zökkenőmentes, gyors jelentkezési folyamatban előkészítésében és levezénylésében. 

Értékesítési csapatunk pedig segít megtalálni a tökéletes ingatlant, ami szükséges a befektetési vízumhoz. Tekintse meg az 500.000EUR feletti lakóingatlan kínálatunkat.